Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko administrator IT / informatyk

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 03.06.2022 Rejestr zmian

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:  pełny etat

Miejsce pracy: Gdańsk, Grunwaldzka 216

Preferowany termin zatrudnienia: do uzgodnienia

Poszukujemy zaangażowanej osoby do administrowania infrastrukturą IT i realizacji usługi wsparcia IT dla użytkowników.

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • administrowanie serwerami i systemami operacyjnymi (Windows, Linux),
 • wsparcie techniczne użytkowników pracujących w środowisku Windows i MS OFFICE,
 • dbanie o bezpieczeństwo powierzonych systemów,
 • monitorowanie bieżącej konfiguracji systemów komputerowych i zasobów sieciowych, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz infrastruktury teleinformatycznej,
 • diagnozowanie i usuwanie wszelkiego rodzaju awarii technicznych w zakresie sprzętu oraz sieci LAN,
 • planowanie i realizacja zakupów sprzętu IT,
 • udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w infrastrukturze IT,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej.

Oczekiwania wobec kandydata:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu informatyki lub pokrewne oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie oraz min. 4-letnie doświadczenie zawodowe,
 • znajomość protokołów TCP/IP, UDP,
 • znajomość Microsoft Windows Server (AD, GPO, usługi plików i magazynowania, drukowania i zarządzania dokumentami, WSUS, SCCM),
 • znajomość Microsoft Windows 8/10 na poziomie administracyjnym,
 • znajomość Microsoft Server 2012, 2016, 2019,
 • znajomość rozwiązań środowisk pamięci masowych oraz kopii bezpieczeństwa,
 • znajomość Microsoft Office na poziomie zaawansowanym,
 • znajomość budowy komputerów, umiejętność diagnozowania problemów i wykonywania prostych napraw,
 • znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowej LAN,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej),
 • obywatelstwo polskie,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • gotowość poddania się procedurze sprawdzającej lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa.

dodatkowe:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość systemów Linux,
 • znajomość środowiska Vmware vSphare 6.0/7.0,
 • znajomość MySQL, SQL Server,
 • znajomość zagadnień LAN, SAN, Storage,
 • znajomość PowerShell,
 • znajomość konfiguracji PKI,
 • posiadanie ważnych badań SEP E do 1kV,
 • znajomość zagadnień związanych z telefonią stacjonarną i komórkową.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
 • pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do karty sportowo-rekreacyjnej, bony świąteczne),
 • benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, nagrody jubileuszowe,
 • możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, uprawnień do zniżek PKP,
 • miejsce pracy w dogodnej lokalizacji, dobra komunikacja umożliwiająca łatwy dojazd do pracy.

Zasady naboru:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV pocztą elektroniczną na adres:  oddzial.gdansk@ipn.gov.pl wraz z podaniem tytułu wiadomości: praca – IT

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 10.07.2022 r.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

1. Przeglądu zgłoszeń;

2. Wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami. 

Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane zgłoszenia oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

   - w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

   - w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

   - w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 03.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry