Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Delegaturze IPN w Bydgoszczy - Oddział Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 21.04.2022 Rejestr zmian

Stanowisko: kierowca samochodu osobowego

Miejsce pracy: Delegatura IPN w Bydgoszczy,  ul. Wincentyny Teskowej 1, 85-097 Bydgoszcz

Warunki pracy: Praca na terenie woj. kujawsko – pomorskiego oraz całego kraju,

Wymiar etatu: pełny etat

Planowane zatrudnienie: maj - czerwiec 2022 r.

Oczekiwania wobec kandydata:

niezbędne:

 • prawo jazdy minimum kategorii ,,B”
 • wykształcenie minimum średnie
 • minimum 4 lata stażu pracy jako kierowca potwierdzone świadectwami pracy
 • znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • podstawowa znajomość budowy i zasad eksploatacji pojazdów
 • bardzo dobra znajomość topografii województwa kujawsko - pomorskiego
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność  pracy w zespole
 • komunikatywność

pożądane:

 • doświadczenie w prowadzeniu samochodów dostawczych
 • znajomość ustawy o czasie pracy kierowców
 • aktualne badania lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • podstawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • posiadanie uprawnień SEP

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • bezpieczny i czasowy przewóz osób i mienia zgodnie z otrzymanym zleceniem od pracodawcy
 • eksploatowanie pojazdów zgodnie z zasadami ruchu drogowego, techniki samochodowej
 • utrzymanie pojazdów w czystości i ciągłej sprawności technicznej
 • przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, gwarancyjnych i okresowych
 • czytelne, rzetelne i bieżące wypełnianie kart drogowych
 • inne czynności niezbędne do wykonywania zadań służbowych lub zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych osób, rzeczy i pojazdu w tym fizyczne czynności załadunkowe i rozładunkowe
 • drobne prace konserwacyjne, montażowe i naprawcze w budynku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów na adres e-mail: malgorzata.grzechulska@ipn.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2022 r.

Oddział IPN we Gdańsku zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną telefonicznie poinformowane o terminie spotkania.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

   - w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

   - w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

   - w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niepodanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 21.04.2022
Data modyfikacji 21.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry