Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Centralnym Przystanku Historia IPN w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 11.04.2022 Rejestr zmian

Stanowisko: od starszego inspektora do starszego specjalisty

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Preferowany termin zatrudnienia: maj- czerwiec 2022

Miejsce pracy: Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Przystanków Historia, Centralny Przystanek Historia; ul. Marszałkowska 21/25;00-628, Warszawa.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Przygotowywanie i koordynowanie  projektów edukacyjnych, w tym seminariów, konkursów, gier miejskich,  skierowanych do nauczycieli i uczniów wszystkich poziomów nauczania
 • Prowadzenie lekcji  i spacerów edukacyjnych dla uczniów wszystkich poziomów nauczania
 • Przygotowywanie  materiałów edukacyjnych, w tym materiałów multimedialnych.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi IPN, ze szkołami, z jednostkami administracji rządowej, urzędami, jednostkami samorządowymi, pozarządowymi, społecznymi i komercyjnymi
 • Prowadzenie korespondencji z oddziałami i biurami Instytutu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne
 • znajomość historii najnowszej
 • pożądane doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych
 • zdolności organizacyjne, umiejętność koordynowania kilku projektów jednocześnie
 • praktyczna znajomość programów pakietu MS Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyscyplina i dobra organizacja pracy
 • duża samodzielność
 • otwartość, wysoka kultura osobista
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Oferujemy:

 • umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia
 • równoważny system czasu pracy
 • możliwość realizacji własnych ciekawych pomysłów
 • dobrą atmosferę

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. przegląd zgłoszeń,
 2. wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

 Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego i CV na adres: tomasz.morawski@ipn.gov.pl oraz koniecznie do wiadomości na adres barbara.pamrow@ipn.gov.pl  do 27.04.2022

 Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 11.04.2022
Data modyfikacji 07.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry