Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenia o naborze na stanowisko administrator IT / informatyk w oddziale IPN w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 04.04.2022 Rejestr zmian

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Gdańsk, Grunwaldzka 216

Preferowany termin zatrudnienia: do uzgodnienia

Poszukujemy zaangażowanej osoby do administrowania infrastrukturą IT i realizacji usługi wsparcia IT dla użytkowników.

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

• administrowanie serwerami i systemami operacyjnymi (Windows, Linux),

• wsparcie techniczne użytkowników pracujących w środowisku Windows i MS OFFICE,

• dbanie o bezpieczeństwo powierzonych systemów,

• monitorowanie bieżącej konfiguracji systemów komputerowych i zasobów sieciowych, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz infrastruktury teleinformatycznej,

• diagnozowanie i usuwanie wszelkiego rodzaju awarii technicznych w zakresie sprzętu oraz sieci LAN,

• planowanie i realizacja zakupów sprzętu IT,

• udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w infrastrukturze IT,

• prowadzenie dokumentacji technicznej. Oczekiwania wobec kandydata: niezbędne:

• wykształcenie wyższe z zakresu informatyki lub pokrewne oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie oraz min. 4-letnie doświadczenie zawodowe,

• znajomość protokołów TCP/IP, UDP,

• znajomość Microsoft Windows Server (AD, GPO, usługi plików i magazynowania, drukowania i zarządzania dokumentami, WSUS, SCCM),

• znajomość Microsoft Windows 8/10 na poziomie administracyjnym,

• znajomość Microsoft Server 2012, 2016, 2019,

• znajomość rozwiązań środowisk pamięci masowych oraz kopii bezpieczeństwa,

• znajomość Microsoft Office na poziomie zaawansowanym,

• znajomość budowy komputerów, umiejętność diagnozowania problemów i wykonywania prostych napraw,

• znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowej LAN,

• umiejętności komunikacyjne,

• znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej),

• obywatelstwo polskie, • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

• gotowość poddania się procedurze sprawdzającej lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa.

dodatkowe:

• doświadczenie na podobnym stanowisku,

• znajomość systemów Linux,

• znajomość środowiska Vmware vSphare 6.0/7.0,

• znajomość MySQL, SQL Server,

• znajomość zagadnień LAN, SAN, Storage,

• znajomość PowerShell,

• znajomość konfiguracji PKI,

• posiadanie ważnych badań SEP E do 1kV,

• znajomość zagadnień związanych z telefonią stacjonarną i komórkową.

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

• możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,

• pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do karty sportoworekreacyjnej, bony świąteczne),

• benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, nagrody jubileuszowe,

• możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, uprawnień do zniżek PKP,

• miejsce pracy w dogodnej lokalizacji, dobra komunikacja umożliwiająca łatwy dojazd do pracy.

Zasady naboru:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV pocztą elektroniczną na adres: oddzial.gdansk@ipn.gov.pl wraz z podaniem tytułu wiadomości: praca – IT

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 05.05.2022 r.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

1. Przeglądu zgłoszeń;

2. Wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane zgłoszenia oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

- w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

- w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

- w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa.

Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 04.04.2022
Data modyfikacji 04.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry