Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie poszukuje pracownika

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 22.03.2022 Rejestr zmian

Stanowisko: inspektor - specjalista

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Preferowany termin zatrudnienia: maj 2022 r.

Miejsce pracy: OBBH IPN w Warszawie u. Stawki 2

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. Prowadzenie prac badawczych zleconych przez kierownictwo IPN oraz naczelnika OBBH IPN w Warszawie
 2. Przygotowywanie konferencji naukowych – regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych
 3. reprezentowanie OBBH IPN w Warszawie na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych
 4. Wygłaszanie referatów naukowych i popularnonaukowych zleconych przez kierownictwo IPN i naczelnika OBBH IPN w Warszawie
 5. Realizacja zadań bieżących zlecanych przez naczelnika OBBH IPN w Warszawie: odpowiedzi na pisma, przygotowanie recenzji itp.
 6. Udzielanie wypowiedzi dla mediów – wyłącznie w zakresie prowadzonych prac badawczych

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe – absolwent kierunku historia.
 2. Specjalizacja – historia najnowsza Polski
 3. Zainteresowania badawcze – II wojna światowa, polskie podziemie niepodległościowe
 4. Znajomość języków obcych – pożądana – jęz. niemiecki, jęz. angielski
 5. Staż pracy - minimum 3 lata (pożądany w placówkach naukowych)
 6. Publikacje – pożądana możliwość wykazania się kilkoma publikacjami (artykułami) naukowymi
 7. Znajomość pracy na komputerze – w zakresie programów edytorskich, graficznych
 8. Cechy psychofizyczne: kreatywność, komunikatywność (umiejętność przygotowywania i wygłaszania publicznego tekstów naukowych), odpowiedzialność, pracowitość, dyspozycyjność, odporność na stres

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Zdolności komunikacyjne i interpersonalne.
 3. Dobra organizacja pracy własnej i umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów.
 4. Umiejętności swobodnego pisania tekstów edukacyjnych i popularnonaukowych.
 5. Doświadczenie w pracy w instytucjach naukowych, edukacyjnych i kulturalnych.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

 Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszam do składania aplikacji - list motywacyjny oraz CV proszę wysłać drogą e-mailową na  adres:  Anna.Prusek@ipn.gov.pl do dn. 5 kwietnia 2022 r.  

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 22.03.2022
Data modyfikacji 22.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry