Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko asystenta prasowego Oddziału IPN w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 02.03.2022 Rejestr zmian

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Gdańsk, Grunwaldzka 216

Preferowany termin zatrudnienia: do uzgodnienia

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • tworzenie i wdrażanie polityki informacyjnej oraz budowanie wizerunku w mediach
 • inicjowanie artykułów, wywiadów i innych informacji w mediach,
 • budowanie i utrzymywanie relacji z przedstawicielami mediów,
 • monitorowanie mediów krajowych i zagranicznych,
 • reprezentowanie w mediach – przygotowywanie komentarzy, udzielanie wywiadów i udostępnianie informacji na temat działalności Oddziału,
 • przygotowywanie wystąpień publicznych dla kierownictwa Oddziału,
 • organizacja i prowadzenie konferencji prasowych, wydarzeń okolicznościowych i spotkań,
 • obsługa strony internetowej Oddziału (CMS) i kont na portalach społecznościowych (FB i TT).

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie: dziennikarskie, historyczne, politologia lub komunikacja społeczna o specjalizacji Public Relations,
 • znajomość historii Polski, zwłaszcza historii najnowszej, dodatkowo znajomość historii XX wieku oraz historii ogólnej,
 • znajomość ustawy o IPN, ustawy prawo prasowe,
 • minimum roczne doświadczenie we współpracy z mediami,
 • doskonałe posługiwanie się polszczyzną,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego,
 • umiejętność prowadzenia prezentacji i konferencji prasowych,
 • doświadczenie w pisaniu i redagowaniu informacji prasowych,
 • umiejętność tworzenia i realizacji krótko- i długoterminowych planów współpracy z mediami,
 • dobra znajomość narzędzi PR i umiejętność wykorzystywania ich w praktyce,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie,
 • otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań,
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • bardzo dobra znajomość obsługi mediów społecznościowych (FB, TT),
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność.

Mile widziane umiejętności fotograficzne takie jak:

 • zdolność do dostrzegania detali,
 • cierpliwość,
 • bardzo dobre wyczucie estetyki,
 • znajomość bieżących trendów,
 • znajomość różnych programów do obróbki graficznej zdjęć.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
 • pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do karty sportowo-rekreacyjnej, bony świąteczne),
 • benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, nagrody jubileuszowe,
 • możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, uprawnień do zniżek PKP,
 • miejsce pracy w dogodnej lokalizacji, dobra komunikacja umożliwiająca łatwy dojazd do pracy.

Zasady naboru:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV pocztą elektroniczną na adres: oddzial.gdansk@ipn.gov.pl wraz z podaniem tytułu wiadomości: praca – asystent prasowy

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 31.03.2022 r.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. Przeglądu zgłoszeń;
 2. Wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane zgłoszenia oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:
- w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
- w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
- w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Medatdane

Data publikacji 02.03.2022
Data modyfikacji 03.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry