Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenia o naborze do Wydziału Projektów Edukacyjnych BEN

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 18.02.2022 Rejestr zmian

Stanowisko: specjalista

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Preferowany termin zatrudnienia: kwiecień 2022r.

Miejsce pracy: Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Edukacji Narodowej, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • koordynowanie projektów edukacyjnych, również w języku angielskim
 • prowadzenie warsztatów, zajęć dla dzieci/młodzieży, seminariów, szkoleń w kraju i za granicą
 • przygotowywanie i koordynowanie wystaw (w tym multimedialnych)
 • współpraca ze szkołami różnych typów oraz z organizacjami społecznymi

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 (mile widziana inne języki obce)
 • znajomość historii najnowszej
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami edukacyjnymi
 • zdolności organizacyjne, umiejętność koordynowania kilku projektów jednocześnie
 • praktyczna znajomość programów pakietu MS Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywne i otwarte podejścia do powierzonych zadań
 • dyscyplina i dobra organizacja pracy
 • duża samodzielność
 • otwartość, wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia
 • 8-godzinny dzień pracy od poniedziałku do piątku
 • możliwość realizacji własnych ciekawych pomysłów
 • dobrą atmosferę

Zadanie rekrutacyjne dla kandydatów:

 • jak wyobraża sobie Pani/Pan swoją pracę w Wydziale Projektów Edukacyjnych – Biura Edukacji Narodowej IPN ?

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. przegląd zgłoszeń,
 2. wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

 Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Odpowiedzi w formie pisemnej (maksymalnie 2 strony A4) wraz z CV prosimy przesłać na adres: michalina.zelazny@ipn.gov.pl  do dnia 4 marca 2022r.

 

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 18.02.2022
Data modyfikacji 22.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Anna Cisek
Array
do góry