Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka w Oddziale IPN w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Anna Cisek
Data publikacji 14.12.2021 Rejestr zmian

Stanowisko:  INFORMATYK
Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Administracyjno-Gospodarcze, IPN-KŚZpNP Oddział w Szczecinie ul. Janickiego 30
Wymiar etatu:  pełny etat
Planowany termin zatrudnienia: luty 2022 r.
Zakres obowiązków:

 • instalacja i utrzymanie sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, urządzeń mobilnych
 • aktualizacje oprogramowania
 • wsparcie techniczne użytkowników pracujących w środowisku Windows
 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w zakresie działania sprzętu komputerowego, telefonicznego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz sieci LAN
 • udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w infrastrukturze IT
 • monitorowanie stanu zasobów teleinformatycznych
 • udział w zamówieniach sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania
 • prowadzenie dokumentacji technicznej

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym
 • znajomość protokołów TCP/IP, UDP
 • znajomość Microsoft Windows Server (AD, GPO, usługi plików i magazynowania, drukowania i zarządzania dokumentami, WSUS)
 • znajomość Microsoft Windows 8.1/10 Pro na poziomie administracyjnym
 • znajomość Microsoft Office na poziomie zaawansowanym
 • znajomość konfiguracji urządzeń z systemem Android od wersji 10
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie, chęć do rozwoju i nauki
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub gotowość poddania się procedurze sprawdzającej

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w administracji: VMware vSphere, Windows Server 2008/2012/2016, Linux
 • znajomość MySQL, SQL Server
 • znajomość zagadnień LAN, SAN, Storage
 • praktyczna znajomość PowerShell
 • znajomość konfiguracji PKI
 • znajomość zagadnień związanych z telefonią stacjonarną i komórkową

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. przeglądu zgłoszeń,
 2. wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV  pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.borskowicz@ipn.gov.pl do 14 stycznia 2022 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 14.12.2021
Data modyfikacji 20.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Anna Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Anna Cisek
do góry