Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o pracę na wolne stanowisko w Wydziale Komunikacji Społecznej w Biurze Prezesa i Komunikacji Społecznej IPN

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 11.03.2021 Rejestr zmian

Stanowisko: specjalista/st.specjalista

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Biuro Prezesa i Komunikacji Społecznej IPN, ul. Postępu 18, Warszawa

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

1) Obsługa programów graficznych, w szczególności pełnego pakietu Adobe Creative Cloud w zakresie przynajmniej:

 1. tworzenia projektów graficznych i ich realizacji,
 2. graficznej obróbki zdjęć,
 3. przygotowywania materiałów do druku,
 4. projektowania logotypów, szat graficznych dla stron internetowych,
 5. wizualizowania i opracowywania materiałów edukacyjnych i marketingowych.

2) Wykonywanie podstawowych zadań w zakresie DTP

3) Praca w systemach CMS

4) Wykonywanie zadań webmastera, webdevelopera w zakresie:

 1. tworzenia stron internetowych i aplikacji – projektowanie, kodowanie (JAVA SCRIPT, HTML, SQL, PHP), tworzenie ich szat graficznych,
 2. opracowywanie struktury i architektury technicznej stron i aplikacji,
 3. administrowanie, aktualizacja i rozbudowa stron internetowych i aplikacji,
 4. testowanie stron internetowych i aplikacji,
 5. administracja serwerami WWW,
 6. pisanie dokumentacji użytkowej i technicznej stron internetowych i aplikacji.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Wymagana znajomość pełnego pakietu Adobe Creative Cloud.
 3. Wymagana znajomość DTP.
 4. Wymagana znajomość systemów CMS
 5. Wymagana znajomość języków JAVA SCRIPT, HTML, SQL, PHP.
 6. Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność.
 7. Znajomość historii najnowszej.
 8. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: karolina.jackowska@ipn.gov.pl do dn.  31 marca 2021 roku.  

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jestniezbędnedopodjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 11.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry