Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze zewnętrznym na wolne stanowisko pracy w Odziałowym Biurze Lustracyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Inga Budweil
Data publikacji 17.12.2019 Rejestr zmian

  Instytut  Pamięci  Narodowej

      Komisja Ścigania Zbrodni

 przeciwko Narodowi Polskiemu

                  Oddział w Gdańsku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Gdańsk, 16 grudnia  2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE ZEWNĘTRZNYM

NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W ODDZIAŁOWYM BIURZE LUSTRACYJNYM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ W GDAŃSKU

 

 

Stanowisko: od inspektora do starszego specjalisty

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN-KŚZpNP w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
 • udział w pracach nad przygotowywaniem do publikacji katalogów wymienionych w art. 52a ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z 18.12.1998 r. z późn.zm. oraz art. 22 ust. 1 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z 18.10.2006 r. z późn.zm.
 • przeprowadzanie kompleksowych kwerend archiwalnych na potrzeby przygotowywanych postępowań lustracyjnych oraz ww. katalogów
 • analiza i opis materiałów archiwalnych
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji spraw
 • tworzenie  komputerowych baz danych
 • pozostałe obowiązki zlecone przez przełożonych

 

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • wykształcenie wyższe historyczne
 • bardzo dobra znajomość najnowszej historii Polski (1917-1989)
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. z późn.zm. o IPN  oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. z    późn.zm. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa…
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub gotowość poddania się procedurze  sprawdzającej
 • biegła obsługa pakietów Microsoft
 • systematyczność, rzetelność, wysoka kultura osobista

 

 1. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:
 • bogata wiedza z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze strukturą organów bezpieczeństwa państwa oraz z metodami i technikami pracy operacyjnej

 

 1. Preferowany termin zatrudnienia:
 • luty 2019 r.

 

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182) pocztą elektroniczną na adres: anna.mechlinska@ipn.gov.pl do dnia 06 stycznia 2020 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

 

Medatdane

Data publikacji 17.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Inga Budweil
Array
do góry