Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu poszukuje kandydata na stanowisko: St. Inspektora – St. Specjalisty w Wydziale Bezpieczeństwa Informacji w Biurze Ochrony

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 06.11.2019 Rejestr zmian

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania i wyzwania na stanowisku:

 • udział w opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
 • udział w monitorowaniu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
 • udział w bieżących zadaniach w obszarze ochrony danych osobowych oraz uczestnictwo w procesie zarządzania incydentami bezpieczeństwa
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych procedur dotyczących danych osobowych oraz opiniowanie innych dokumentów;
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu danych osobowych.

Dodatkowe zadania na stanowisku:

 • rozwijanie standardów bezpieczeństwa informacji;
 • prowadzenie przedsięwzięć związanych z wdrażaniem standardów bezpieczeństwa w zgodzie z rodziną norm ISO 27000;
 • udział w prowadzeniu okresowego audytu bezpieczeństwa informacji;
 • udział w prowadzeniu analiz ryzyka.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego administracyjnego, prawniczego, związanego z bezpieczeństwem informacji lub w trakcie ostatniego roku studiów;
 • znajomości rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • umiejętności przygotowywania dokumentacji w zakresie danych osobowych;
 • podstawowej znajomości standardów zarządzania ryzykiem wg normy ISO 27005;
 • podstawowej znajomości przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem informacji;
 • podstawowej znajomości rodziny norm ISO 27000.

Dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem:

 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;
 • pakiet socjalny;
 • możliwość objęcia grupowym ubezpieczeniem na życie;
 • dofinansowanie do karty sportowej;
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2 – stopniowego procesu:

 • Przeglądu zgłoszeń;
 • Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV mailem na adres: bo@ipn.gov.pl do dnia 20 listopada 2019 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 06.11.2019
Data modyfikacji 08.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry