Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Wydziale Utrzymania Systemów Teleinformatycznych sekcja ServiceDesk Biura Informatyki IPN

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 17.10.2019 Rejestr zmian

Stanowisko: od referenta do starszego inspektora

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Biuro Informatyki, ul. Wołoska 7, Warszawa

1) Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • wsparcie informatyczne użytkowników (MS Windows, MS Office, aplikacje wewnętrzne),
 • obsługa zgłoszeń w ramach I linii wsparcia,
 • podstawowa administracja serwerami i serwerowymi systemami operacyjnymi (Windows, Linux),
 • diagnoza oraz serwis komputerów,
 • przygotowywanie nowych stanowisk pracy,
 • współpraca z serwisem zewnętrznym

2) Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • co najmniej wykształcenia średniego lub w trakcie studiów,
 • znajomości Windows 7, 8.1 i 10 - na poziomie administratora systemu,
 • podstawowej znajomości Windows Server, MS Office, Active Directory oraz sieci komputerowych opartych o protokół TCP/IP - na poziomie administratora,
 • znajomości budowy komputerów, umiejętność diagnozowania problemów i wykonywania prostych napraw,
 • wiedzy o funkcjonowaniu podstawowych usług internetowych m. in.: WWW, poczta elektroniczna, FTP, DNS - na poziomie administratora,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym umożliwiającej korzystanie z dokumentacji technicznej,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dobrej organizacji pracy,
 • komunikatywności

3) Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość systemów unix (Linux Red Hat, Mac OS X) - na poziomie administratora systemu,
 • co najmniej wykształcenie średnie informatyczne lub w trakcie studiów o profilu informatycznym,
 • szkolenia informatyczne zakończone certyfikatem

4) Preferowany termin zatrudnienia:

 • listopad 2019 r.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: ssd_cv@ipn.gov.pl do dnia 31.10.2019 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI 

 1. ​Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie zostały złożone przez Panią/Pana dokumenty.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art.6 ust.1 lit. a, lit. c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel. 22 581 85 11.
 5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/i aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Pana/ią zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. W każdym czasie może Pani/Pan wycofać zgodę.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Medatdane

Data publikacji 17.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry