Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko archiwisty w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapłon
Data publikacji 21.05.2019 Rejestr zmian

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Warszawie

Ogłasza nabór na stanowisko:

archiwisty dla 1 osoby/1 etat

w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie,

pl. Krasińskich 2/4/6

 

 

Podstawowy zakres obowiązków:

 • realizacja wniosków związanych z zadaniami wynikającymi z Ustawy  z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
 • przyjmowanie wniosków, prowadzenie korespondencji i rozmów z wnioskodawcami,
 • udostępnianie materiałów archiwalnych,
 • wykonywanie kwerend w materiałach archiwalnych,

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 r.,
 • podstawowa wiedza z zakresu działalności IPN,
 • wiedza z zakresu historii najnowszej, zwłaszcza okresu PRL,
 • umiejętność szybkiego czytania dużej ilości tekstu ze zrozumieniem,
 • wysoka kultura osobista,
 • duże zdolności interpersonalne i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 • podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • obywatelstwo polskie i niekaralność.

 

Wymagania pożądane:

 • podstawowa wiedza z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 
 • odporność na stres.

 

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • Przegląd zgłoszeń.
 • Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 7 czerwca 2019 r. swojego CV.

 pocztą na adres :

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

pl. Krasińskich 2/4/6

00-207 Warszawa

z dopiskiem: rekrutacja do OAIPN w Warszawie

 

w wersji elektronicznej na adres : archiwum.warszawa@ipn.gov.pl

w tytule maila – rekrutacja do OAIPN w Warszawie

 

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa , Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI 

 1. ​Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie zostały złożone przez Panią/Pana dokumenty.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art.6 ust.1 lit. a, lit. c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel. 22 581 85 11.
 5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/i aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Pana/ią zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. W każdym czasie może Pani/Pan wycofać zgodę.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

Medatdane

Data publikacji 21.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapłon
Array
do góry