Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka w Delegaturze IPN w Bydgoszczy

Osoba udostępniająca: Inga Budweil
Data publikacji 17.04.2019 Rejestr zmian

Stanowisko: informatyk/starszy informatyk

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:  pełny etat

Miejsce pracy: Bydgoszcz: 1. ul. Grudziądzka 9-15, 2. ul. Słowackiego 1

Preferowany termin zatrudnienia:    czerwiec 2019 r.

1) Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • administrowanie serwerami i systemami operacyjnymi (Windows, Linux)
 • wsparcie techniczne użytkowników pracujących w środowisku Windows i MS OFFICE
 • dbanie o bezpieczeństwo powierzonych systemów
 • monitorowanie bieżącej konfiguracji systemów komputerowych i zasobów sieciowych, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz infrastruktury teleinformatycznej
 • diagnozowanie i usuwanie wszelkiego rodzaju awarii technicznych w zakresie sprzętu oraz sieci LAN
 • planowanie i realizacja zakupów sprzętu komputerowego
 • przygotowywanie wniosków oraz pism z dziedziny IT

2):Oczekiwania wobec kandydata

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu informatyki lub pokrewne
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe
 • bardzo dobra znajomość serwerowych systemów operacyjnych z rodziny Windows w środowisku Active Directory
 • bardzo dobra znajomość systemów Windows 7/8/10 oraz pakietu MS Office
 • znajomość budowy komputerów, umiejętność diagnozowania problemów i wykonywania prostych napraw
 • znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowej LAN
 • umiejętności komunikacyjne
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

pożądane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość systemów Linux
 • znajomość środowiska Vmware vSphare 6.0
 • znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej)
 • posiadanie ważnych badań SEP E do 1kV
 • znajomość rozwiązań środowisk pamięci masowych oraz kopii bezpieczeństwa
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z telefonią stacjonarną, komórkową

3) Zasady naboru:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres:  marzena.krol@ipn.gov.pl

wraz z podaniem tytułu wiadomości: praca – informatyk

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 13 maja 2019 r.

 

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

1. Przeglądu zgłoszeń;

2. Wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami. 

 

Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane zgłoszenia. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Medatdane

Data publikacji 17.04.2019
Data modyfikacji 06.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Inga Budweil
Osoba modyfikująca informację:
Inga Budweil
Array
do góry