Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko asystenta prasowego w Oddziale IPN-KŚZpNP w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Inga Budweil
Data publikacji 06.12.2018 Rejestr zmian

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Szczecinie

ogłasza nabór na stanowisko

ASYSTENT PRASOWY

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Miejsce pracy: Oddział IPN w Szczecinie, ul. Janickiego 30

 

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • tworzenie i wdrażanie polityki informacyjnej oraz budowanie wizerunku Oddziału IPN w Szczecinie w mediach,
 • inicjowanie artykułów, wywiadów i innych informacji w mediach, poświęconych działaniom Oddziału IPN w Szczecinie,
 • budowanie i utrzymywanie relacji z przedstawicielami mediów,
 • monitorowanie mediów krajowych i zagranicznych,
 • reprezentowanie Oddziału IPN w Szczecinie w mediach – przygotowywanie komentarzy, udzielanie wywiadów i udostępnianie informacji na temat działalności Oddziału IPN w Szczecinie,
 • przygotowywanie wystąpień publicznych dla kierownictwa Oddziału IPN w Szczecinie,
 • organizacja i prowadzenie konferencji prasowych, wydarzeń okolicznościowych i spotkań,
 • obsługa strony internetowej Oddziału (CMS) i kont na portalach społecznościowych (FB i TT).

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość historii Polski, zwłaszcza historii najnowszej,
 • minimum roczne doświadczenie we współpracy z mediami,
 • doskonałe posługiwanie się polszczyzną,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego,
 • umiejętność prowadzenia prezentacji i konferencji prasowych,
 • doświadczenie w pisaniu i redagowaniu informacji prasowych,
 • umiejętność tworzenia i realizacji krótko- i długoterminowych planów współpracy z mediami,
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • wysoka kultura osobista,
 • dobra znajomość narzędzi PR i umiejętność wykorzystywania ich w praktyce,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie,
 • dyspozycyjność,
 • otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególne PowerPoint),
 • bardzo dobra znajomość obsługi mediów społecznościowych (FB, TT).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wpływ na kreowanie wizerunku IPN Oddziału w Szczecinie.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń,
 • wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 3 stycznia 2019 r. swojego CV, listu  motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

pocztą na adres :

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Szczecinie

ul. Janickiego 30

71-270 Szczecin

z dopiskiem – rekrutacja Asystent prasowy

w wersji elektronicznej na adres :

katarzyna.borskowicz@ipn.gov.pl

w tytule maila – rekrutacja Asystent prasowy

Oferty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie, ul. Janickiego 30 71-270 Szczecin Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI 

1.Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie zostały złożone przez Panią/Pana dokumenty.

2.Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art.6 ust.1 lit. a, lit.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

4.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel. 22 581 85 11.

5.Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/i aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Pana/ią zgody.

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. W każdym czasie może Pani/Pan wycofać zgodę.

7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8.Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisku asystenta prasowego w Oddziale IPN-KŚZpNP w Szczecinie. 

Nabór na stanowisko asystenta prasowego w Oddziale IPN-KŚZpNP w Szczecinie został zakończony. Decyzją komisji rekrutacyjnej nabór został nierozstrzygnięty.

 

Medatdane

Data publikacji 06.12.2018
Data modyfikacji 14.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Inga Budweil
Osoba modyfikująca informację:
Inga Budweil
Array
do góry