Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko od inspektora do specjalisty w OBEN w Oddziale IPN-KŚZpNP w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Inga Budweil
Data publikacji 06.12.2018 Rejestr zmian

Instytut Pamięci Narodowej- KŚZpNP Oddział w Szczecinie

Ogłasza nabór na stanowisko:

od INSPEKTORA do SPECJALISTY

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Miejsce pracy: Oddział IPN w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 7

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

 • planowanie, opracowywanie i realizacja działań o charakterze edukacyjnym – prowadzenie zajęć i projektów edukacyjnych oraz konkursów,
 • opracowywanie scenariuszy zajęć i materiałów edukacyjnych,
 • współpraca ze szkołami różnych typów oraz z organizacjami społecznymi,
 • przygotowywanie i prezentacja wystaw,
 • uczestnictwo w pracach związanych z działalnością Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN.

Wymagania niezbędne na tym stanowisku:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowany kierunek historia,
 • praktyczna znajomość programów pakietu MS Office,
 • sprawność w tworzeniu wypowiedzi pisemnych,
 • znajomość historii najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem historii Pomorza Zachodniego,
 • znajomość podstawy programowej przedmiotu historia,
 • zdolności komunikacyjne w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i mailowym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności organizacyjne, umiejętność koordynowania kilku zadań jednocześnie,
 • znajomość metod edukacyjnych,
 • zdolności organizacyjne.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • znajomość języka obcego (biegłość językowa w mowie i piśmie),
 • wysoka kultura osobista, samodzielność, systematyczność, rzetelność,
 • otwartość na nowe wyzwania,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • umiejętność obsługi programów graficznych,
 • prawo jazdy kategorii B będzie dodatkowym atutem.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń,
 • wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 3 stycznia 2019 r. swojego CV, listu  motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

pocztą na adres :

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Szczecinie

ul. Janickiego 30

71-270 Szczecin

z dopiskiem - rekrutacja OBEN

w wersji elektronicznej na adres :

katarzyna.borskowicz@ipn.gov.pl

w tytule maila – rekrutacja OBEN

Oferty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie,
ul. Janickiego 30, 71-270 Szczecin Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI 

1.Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie zostały złożone przez Panią/Pana dokumenty.

2.Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art.6 ust.1 lit. a, lit.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

4.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel. 22 581 85 11.

5.Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/i aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Pana/ią zgody.

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. W każdym czasie może Pani/Pan wycofać zgodę.

7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8.Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisku od inspektora do specjalisty w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej w Oddziale IPN-KŚZpNP w Szczecinie. 

Nabór na stanowisko od inspektora do specjalisty w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej w Oddziale IPN-KŚZpNP w Szczecinie został zakończony. Decyzją komisji rekrutacyjnej nabór został nierozstrzygnięty.

 

Medatdane

Data publikacji 06.12.2018
Data modyfikacji 14.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Inga Budweil
Osoba modyfikująca informację:
Inga Budweil
Array
do góry