Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Archiwum IPN w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 01.10.2018 Rejestr zmian

Stanowisko: archiwista

Miejsce pracy: Archiwum IPN, Warszawa, ul. Kłobucka 21

Wymiar etatu: 1

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • realizacja kwerend, zapytań, wniosków związanych z zadaniami wynikającymi
  z ustawy  z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1575), ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U 2015, poz. 693); Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
 • przyjmowanie wniosków, prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami, udostępnianie materiałów archiwalnych,
 • prowadzenie pomocniczych komputerowych baz danych, rejestrujących przyjmowane wnioski oraz umożliwiających ich realizację, tworzenie elektronicznych i papierowych pomocy archiwalnych,
 • wykonywanie zadań z zakresu reprografii, skanowanie dokumentów archiwalnych,
 • udział w przejmowaniu dokumentów od organów określonych w rozdziale 3 Ustawy o IPN,
 • porządkowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych,
 • obsługa magazynów archiwalnych,
 • obsługa systemu informacji archiwalnej oraz obiegu korespondencji,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku

 • wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane historyczne lub archiwistyczne),
 • wiedza z zakresu najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa PRL,
 • umiejętność obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Access, Power Point),
 • gotowość na poddanie się procedurze sprawdzeniowej w celu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa, obywatelstwo polskie,
 • bardzo dobre zdolności organizacyjne i analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy z trudnym petentem,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • dyspozycyjność,
 • dokładność i systematyczność,
 • znajomość języków obcych: język angielski, język rosyjski,
 • umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • doświadczenie zawodowe,
 • biegła znajomość obsługi urządzeń biurowych: skaner, ksero.
 • biegła znajomość obsługi komputera, zwłaszcza programów: Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, InfranView,
 • wysoka kultura osobista,
 • pogodne usposobienie i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Preferowany termin zatrudnienia:

 • październik/listopad 2018 r.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń.
 • wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres: archiwumipn@ipn.gov.pl do 16 października 2018 r.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie  ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Medatdane

Data publikacji 01.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry