Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 28.06.2018 Rejestr zmian

Stanowisko: od referenta do głównego specjalisty

Wymiar czasu pracy:  pół etatu

Miejsce pracy: Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

Pl. Krasińskich 2/4/6  00-207 Warszawa

1) Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji urzędowej
 • obsługa dostępnych w Instytucie Pamięci Narodowej baz, aplikacji i systemów komputerowych w zakresie związanym z wykonywaniem zleconych czynności służbowych
 • redagowanie pism urzędowych oraz ich gromadzenie i przechowywanie zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną
 • przygotowywanie dokumentów urzędowych do przekazania do archiwum zakładowego.

2) Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 •  wykształcenie wyższe;
 • znajomość aktów prawnych  regulujących funkcjonowanie IPN, w szczególności dot. organizacji i zakresu działania sekretariatów prokuratury ;
 • umiejętność obsługi komputera w systemie MS Office oraz innych urządzeń biurowych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność redagowania pism urzędowych.

3) Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • znajomość programów komputerowych – kancelaryjnych oraz obiegu korespondencji   urzędowej;
 • ukończone kursy i szkolenia związane z tematyką zadań związanych z pracą na tym stanowisku;
 • znajomość języków obcych
 • doświadczenie  pracy w sekretariacie prokuratury, sądu, organów administracji państwowej lub samorządowej;
 • znajomość najnowszej historii Polski (1917-1989)
 • dyspozycyjność i wysoka kultura osobista.

4) Preferowany termin zatrudnienia:

 •  wrzesień   2018

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

1.       Przeglądu zgłoszeń;

2.       Wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 31 lipca 2018 r. (data wpływu) na adres: Instytut Pamięci Narodowej, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu :

 • życiorysu i listu motywacyjnego
 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie kopii dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy

Nie zwracamy kopii dokumentów.

Prosimy o umieszczenie  w dokumentach tekstu: klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

oraz

„ Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu” 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Po zakończeniu rekrutacji kopie dokumentów od osób, które nie zakwalifikowały się, zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

 

Medatdane

Data publikacji 28.06.2018
Data modyfikacji 28.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry