Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko referent/starszy referent w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko w Narodowi Polskiemu w Szczecinie z miejscem pracy Delegatura w Koszalinie

Osoba udostępniająca: Inga Budweil
Data publikacji 29.05.2018 Rejestr zmian

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko referent/starszy referent
w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko w Narodowi Polskiemu  w Szczecinie z miejscem pracy Delegatura  w Koszalinie – umowa o pracę – pełen etat

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

 • wykształcenie co najmniej średnie – preferowane wyższe;
 • doświadczenie  pracy w sekretariacie prokuratury, sądu, organów administracji państwowej lub samorządowej;
 • znajomość aktów prawnych  regulujących funkcjonowanie IPN, w szczególności dot. organizacji i zakresu działania sekretariatów prokuratury ;
 • biegła obsługa komputera;
 • dobra znajomość pakietu Office;
 • obywatelstwo polskie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe;
 • brak służby, pracy lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, wymienionymi w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
 • brak działalności związanej z dostępem do tajemnicy państwowej lub objętej tajemnicą państwową, która uniemożliwia szczegółowe przedstawienie informacji
  o przebiegu swojej służby, pracy lub współpracy.

 

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 

 • znajomość programów  komputerowych- kancelaryjnych oraz obiegu korespondencji urzędowej;
 • umiejętność sporządzania danych statystycznych,  zestawień;
 • cechy osobowości, takie jak: komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, odpowiedzialność, skrupulatność, terminowość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole - umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • przyjmowanie i przygotowywanie korespondencji
 • zakładanie i prowadzenie akt postępowań ;
 • ewidencjonowanie spraw, materiałów i dokumentów;
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych;
 • sporządzanie informacji statystycznych
 • archiwizacja dokumentów
 • protokołowanie czynności procesowych wykonywanych przez prokuratorów;
 • inne czynności kancelaryjno -  biurowe.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku
  z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów w formie elektronicznej  na adres: krzysztof.bukowski@ipn.gov.pl do dnia  15.06.2018 r.  

lub  pocztą na adres: 

 

IPN – KŚZpNP

Delegatura w Koszalinie

ul. Andersa 34

75-626 Koszalin

z dopiskiem Rekrutacja

 

 

W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

 

Wyniki naboru na stanowisko referent/starszy referent
w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie
 z miejscem pracy w Delegaturze w Koszalinie

 

Nabór na stanowisko referent/starszy referent w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie z miejscem pracy w Delegaturze w Koszalinie, przeprowadzono w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego na podstawie publicznego ogłoszenia na portalu internetowym „ pracuj.pl” oraz na stronie internetowej IPN. Ostateczny termin składania aplikacji upłynął dnia 6 lipca  2018 r. Wpłynęły 53 aplikacje.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z czterech etapów:

 1. wstępnej analizy aplikacji,
 2. rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami – w Delegaturze w Koszalinie,
 3. rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami – w Oddziale w Szczecinie,
 4. wyboru kandydata.

Do drugiego etapu zaproszono 11 osób, a do trzeciego etapu 2 osoby. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Anetcie Ordak.

 

 

Medatdane

Data publikacji 29.05.2018
Data modyfikacji 26.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Inga Budweil
Osoba modyfikująca informację:
Inga Budweil
Array
do góry