Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: specjalisty (1 etat) w Samodzielnym Wydziale Kadr

Osoba udostępniająca: Anna Cisek
Data publikacji 30.03.2018 Rejestr zmian

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu

z siedzibą w Warszawie

 

ogłasza nabór na stanowisko:

specjalisty (1 etat)

w Samodzielnym Wydziale Kadr

 

Zakres obowiązków:

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • udział w pracach zespołów negocjacyjnych (np. ze związkami zawodowymi)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • udokumentowany co najmniej 7-letni staż pracy w dziale kadr
 • znajomość prawa pracy, w szczególności przepisów kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach urzędów państwowych

Wymagania pożądane:              

 • preferowane wykształcenie: prawo, psychologia
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość programów pakietu MS Office
 • wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, samodzielność,  rzetelność
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 13 kwietnia  2018 r. na adres: Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa z dopiskiem Samodzielny Wydział Kadr:

 • życiorysu i listu motywacyjnego
 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopii dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy, doświadczenie zawodowe: zakresy obowiązków lub inne z których wynika doświadczenie w wymaganym obszarze i czas jego trwania
 • Prosimy o załączenie do dokumentów niniejszej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez IPN-KŚZpNP. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do ich poprawiania, jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm). Podanie danych ma charakter dobrowolny.”

 

Informujemy, że Administratorem podanych danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej-KŚZpNP z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 7.

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

 

 

Medatdane

Data publikacji 30.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Anna Cisek
do góry