Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Archiwum IPN Warszawa, ul. Kłobucka 21

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 28.02.2018 Rejestr zmian

Stanowisko: archiwista

Miejsce pracy: Archiwum IPN, Warszawa, ul. Kłobucka 21

Wymiar etatu: 1

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • Realizacja kwerend, zapytań, wniosków związanych z zadaniami wynikającymi z ustawy  z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1575), ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U 2015, poz. 693); Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
 • Przyjmowanie wniosków, prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami, udostępnianie materiałów archiwalnych,
 • Prowadzenie pomocniczych komputerowych baz danych, rejestrujących przyjmowane wnioski oraz umożliwiających ich realizację;
 • Obsługa systemu informacji archiwalnej,

Wymagania niezbędne na danym stanowisku

 • Wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane historyczne lub archiwistyczne),
 • Wiedza z zakresu najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa PRL,
 • Umiejętność obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Access, Power Point),
 • Gotowość na poddanie się procedurze sprawdzeniowej w celu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa,
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne i analityczne,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy z trudnym petentem,
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • Dyspozycyjność,
 • Dokładność i systematyczność,
 • Znajomość języków obcych: język angielski, język rosyjski,
 • Umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • Doświadczenie zawodowe,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Pogodne usposobienie i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • Przegląd zgłoszeń.
 • Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres: archiwumipn@ipn.gov.pl do 12 marca 2018 r.

 

Medatdane

Data publikacji 28.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry