Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora pełniącego czynności wartownika w Instytucie Pamięci Narodowej w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Inga Budweil
Data publikacji 14.09.2017 Rejestr zmian

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:  1 etat w systemie równoważnym

Miejsce pracy:  Gdańsk, al. Grunwaldzka 216

Preferowany termin zatrudnienia:    1 grudnia 2017 r.

                                                        

I. Określenie wymagań niezbędnych: (formalnych)

 

 • wykształcenie minimum średnie;
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich i psychologicznych;
 • legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni z uprawnieniami „B” i „M”;
 • znajomość obsługi komputera oraz zasad funkcjonowania systemów zabezpieczeń technicznych;
 • dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość zasad oraz umiejętność posługiwania się bronią palną bojową, pistoletem maszynowym, przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz środkami przymusu bezpośredniego;
 • wysoka kultura osobista;

 

II. Wymagania pożądane:

 

 • ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub gotowość poddania się postępowaniu sprawdzającemu;
 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność;

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • realizacja zadań ochronnych w Służbie Ochrony IPN w obiekcie Instytutu na terenie  Gdańska zgodnie z planem ochrony obiektu;
 • obsługa systemów zabezpieczeń technicznych oraz systemów przeciwpożarowych w wymaganym zakresie;

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać do Instytutu Pamięci Narodowej - KŚZpNP Oddział Gdańsk, al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk w zamkniętej kopercie w terminie do 10.10.2017 r. lub pocztą elektroniczną na adres: oddzial.gdansk@ipn.gov.pl z dopiskiem/tematem: „Praca- Referat Ochrony”

 

Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane zgłoszenia. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Ogłoszenie z przyczyn formalnych zostało odwołane.

 

Medatdane

Data publikacji 14.09.2017
Data modyfikacji 15.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Inga Budweil
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry