Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro Administracyjno-Finansowe Delegatura w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko Informatyka w Delegaturze IPN w Bydgoszczy

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 13.09.2017 Rejestr zmian

Stanowisko: informatyk/starszy informatyk

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:  ½ etatu

Miejsce pracy: Bydgoszcz: 1. ul. Grudziądzka 9-15, 2. ul. Słowackiego 1

Preferowany termin zatrudnienia:    listopad 2017 r.

1) Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • administrowanie serwerami i systemami operacyjnymi (Windows, Linux, Vmware)
 • wsparcie techniczne użytkowników pracujących w środowisku Windows i MS OFFICE
 • dbanie o bezpieczeństwo powierzonych systemów
 • monitorowanie bieżącej konfiguracji systemów komputerowych i zasobów sieciowych, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz infrastruktury teleinformatycznej
 • diagnozowanie i usuwanie wszelkiego rodzaju awarii technicznych w zakresie sprzętu oraz sieci LAN
 • planowanie i realizacja zakupów sprzętu komputerowego
 • przygotowywanie wniosków oraz pism z dziedziny IT

2):Oczekiwania wobec kandydata

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu informatyki lub pokrewne
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • znajomość środowiska Vmware vSphare 6.0
 • bardzo dobra znajomość serwerowych systemów operacyjnych z rodziny Windows (co najmniej 2008R2) w środowisku Active Directory
 • znajomość systemów Linux
 • bardzo dobra znajomość systemów Windows 7/8/10 oraz pakietu MS Office
 • znajomość budowy komputerów, umiejętność diagnozowania problemów i wykonywania prostych napraw
 • znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowej LAN
 • znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej)
 • umiejętności komunikacyjne
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

pożądane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • posiadanie ważnych badań SEP E do 1kV
 • znajomość rozwiązań środowisk pamięci masowych oraz kopii bezpieczeństwa
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z telefonią stacjonarną, komórkową oraz VoIP

3) Zasady naboru:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres:  oddzial.gdansk@ipn.gov.pl wraz z podaniem tytułu wiadomości: praca – informatyk

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 5 października 2017 r.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

1. Przeglądu zgłoszeń;

2. Wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane zgłoszenia. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Medatdane

Data publikacji 13.09.2017
Data modyfikacji 13.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry