Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie naboru na stanowisko od referenta pełniącego czynności wartownika do inspektora pełniącego czynności starszego wartownika w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 18.07.2017 Rejestr zmian

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie

II. Wymiar czasu pracy: 1 etat - praca w systemie pracy równoważnej
    Rodzaj umowy: umowa o pracę

III. Określenie wymagań niezbędnych: (formalnych)

 • wykształcenie minimum średnie;
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich i psychologicznych;
 • legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni z uprawnieniami „B”;
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz zasad funkcjonowania systemów zabezpieczeń technicznych;
 • dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość zasad oraz umiejętność posługiwania się bronią palną bojową, pistoletem maszynowym, przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz środkami przymusu bezpośredniego;
 • wysoka kultura osobista;

IV. Wymagania pożądane:

 • prawo jazdy kat. „B”;
 • ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego;
 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność;
   

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • realizacja zadań ochronnych w Służbie Ochrony IPN w obiektach Instytutu na terenie  Warszawy zgodnie z planami ochrony obiektów;
 •  obsługa systemów zabezpieczeń technicznych oraz systemów przeciwpożarowych w wymaganym zakresie.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie.
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 5. Kserokopie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, aktualnych badań lekarskich i psychologicznych, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.
 6. Kserokopie dodatkowych dokumentów poświadczających inne posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 7. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922)

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać do Instytutu Pamięci Narodowej - KŚZpNP  ul. Wołoska 7,
02-675 Warszawa  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracownika ochrony w Biurze Ochrony” w terminie do 15.08.2017 r.

Dokumenty, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Medatdane

Data publikacji 18.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry