Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko
Data publikacji 19.06.2017 Rejestr zmian

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • realizacja zadań wskazanych w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, w obszarze działań Oddziałowego Biura Badań Historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji Polski i Czechosłowacji w XX wieku;

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • min. 4-letnie doświadczenie zawodowe
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie historii lub politologii;
 • udokumentowany dorobek naukowy, dotyczący historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-czechosłowackich;
 • znajomość języka czeskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość zasobów archiwów polskich, czeskich i słowackich w zakresie historii XX wieku
 • doświadczenie zawodowe zdobyte w placówkach naukowych i edukacyjnych
 • znajomość ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • umiejętność zorganizowania stanowiska pracy,
 • obowiązkowość, rzetelność, staranność,   punktualność,
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole,

Preferowany termin zatrudnienia: lipiec 2017 r.     

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • curriculum vitae
 • list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – dyplom ukończenia studiów,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy.

Termin i miejsce składania dokumentów: 

do 30 czerwca  2017 r.
Oddział IPN-KŚZpNP we Wrocławiu
Pl. Strzelecki 25
50-224 Wrocław
z dopiskiem KONKURS OBBH

 

Dodatkowe informacje:
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oddział IPN we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną telefonicznie poinformowane o terminie spotkania.

Medatdane

Data publikacji 19.06.2017
Data modyfikacji 19.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
Array
do góry