Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze zewnętrznym na wolne stanowisko pracy w oddziałowym Biurze Lustracyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 05.04.2017 Rejestr zmian

Stanowisko: od inspektora do starszego inspektora

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN-KŚZpNP w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216

1. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • udział w pracach nad przygotowywaniem do publikacji katalogów wymienionych w art. 52a ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z 18.12.1998 r. z późn.zm. oraz art. 22 ust. 1 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z 18.10.2006 r. z późn.zm.
 • przeprowadzanie kompleksowych kwerend archiwalnych na potrzeby przygotowywanych postępowań lustracyjnych oraz ww. katalogów
 • analiza i opis materiałów archiwalnych
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji spraw
 • tworzenie  komputerowych baz danych
 • pozostałe obowiązki zlecone przez przełożonych

2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe historyczne
 • bardzo dobra znajomość najnowszej historii Polski (1917-1989)
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. z późn.zm. o IPN  oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. z późn.zm. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa…
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub gotowość poddania się procedurze  sprawdzającej
 • biegła obsługa pakietów Microsoft
 • systematyczność, rzetelność, wysoka kultura osobista

3. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • bogata wiedza z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze strukturą organów bezpieczeństwa państwa oraz z metodami i technikami pracy operacyjnej

4. Preferowany termin zatrudnienia:

 • maj 2017 r.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182) pocztą elektroniczną na adres: sonia.guzek@ipn.gov.pl do dnia 21 kwietnia 2017 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

 

Medatdane

Data publikacji 05.04.2017
Data modyfikacji 05.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry