Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

IPN - KŚZpNP Oddział w Szczecinie prowadzi nabór na stanowisko od referenta do starszego informatyka w Oddziałowym Biurze Administracyjno-Finansowym

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 10.02.2017 Rejestr zmian

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

Miejsce pracy: Oddział IPN-KŚZpNP w Szczecinie, ul. Janickiego 30

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych,
 • wsparcie techniczne użytkowników pracujących w środowisku Windows i MS Office
 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w zakresie działania sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz sieci LAN
 • administrowanie infrastrukturą IT (LAN, serwery, macierze, backup)
 • wdrażanie zmian w infrastrukturze IT, ich optymalizacja i monitorowanie
 • prowadzenie dokumentacji technicznej

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub gotowość poddania się procedurze sprawdzającej
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub na ostatnim roku studiów wyższych o profilu informatycznym
 • znajomość Windows Server 2008/2012 R2 (AD, GPO, usługi plików i magazynowania, drukowania i zarządzania dokumentami, WSUS)
 • znajomość Windows 7/8.1/10 na poziomie administracyjnym
 • umiejętność diagnozowania problemów informatycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista
 • zaangażowanie, chęć do rozwoju i nauki

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • doświadczenie w administracji systemów Windows Server 2008/2012 R2, Linux, VMware , Hyper-V
 • znajomość MySQL, SQL Server
 • znajomość zagadnień LAN, SAN, Storage
 • praktyczna znajomość PowerShell
 • zaawansowana znajomość MS Office
 • znajomość konfiguracji PKI
 • znajomość zagadnień związanych z telefonią stacjonarną i komórkową

Preferowany termin zatrudnienia: marzec/ kwiecień 2017 r.

Aplikację należy złożyć do 3 marca 2017 r.

e-mailem na adres: kinga.macierzynska@ipn.gov.pl

lub pocztą na adres: Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Szczecinie, ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin, z dopiskiem „KADRY”( liczy się data wpływu do Instytutu).

Aplikacja powinna zawierać list motywacyjny, cv oraz kserokopie dokumentów poświadczających posiadane  kwalifikacje oraz staż pracy.

Do aplikacji proszę dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko, w trybie określonym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.922)

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 10.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry