Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

IPN – KŚZpNP Oddział w Szczecinie, Delegatura w Gorzowie Wlkp. poszukuje pracownika na zastępstwo (cały etat) na stanowisko: referent/inspektor Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Delegaturze w Gorzowie Wlkp.

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 02.02.2017 Rejestr zmian

Zakres zadań:

wykonywanie czynności związanych z realizacją ustawowych zadań Instytutu Pamięci Narodowej i prokuratorów, tj. m.in.:

 • przyjmowanie i przygotowywanie do wysyłki korespondencji;
 • zakładanie i prowadzenie akt;
 • ewidencjonowanie spraw, materiałów i dokumentów;
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych;
 • sporządzanie meldunków, informacji oraz sprawozdań statystycznych i finansowych;
 • porządkowanie akt i dokumentów, archiwizacja;
 • protokołowanie czynności procesowych wykonywanych przez prokuratorów;
 • inne czynności kancelaryjno-biurowe.

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na ww. stanowisko nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • co najmniej średnie wykształcenie;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego;
 • umiejętność obsługi komputera, w tym biegła umiejętność posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Word i MS Excel;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność;

Wymagania pożądane:

 • znajomość techniki pracy biurowej;
 • prawo jazdy kat. B;
 • preferowane wyższe wykształcenie

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie świadectw/dyplomów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów w formie elektronicznej do dnia 20.02.2017 r. na adres:

janusz.jagiellowicz@ipn.gov.pl,

lub pocztą na adres: 

IPN – KŚZpNP Oddział w Szczecinie

Delegatura w Gorzowie Wlkp.

ul. Jagiellończyka 4 

66-400 Gorzów Wlkp.

Medatdane

Data publikacji 02.02.2017
Data modyfikacji 02.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry