Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział we Wrocławiu prowadzi nabór na stanowisko od starszego inspektora do specjalisty (asystent prasowy) w Oddziale IPN – KŚZpNP we Wrocławiu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 23.11.2016 Rejestr zmian

Obowiązki:

 • tworzenie komunikatów prasowych i materiałów dla mediów
 • dbanie o dobry wizerunek Oddziału w mediach
 • udzielanie informacji dziennikarzom oraz kierowanie ich do komórek właściwych merytorycznie
 • przygotowywanie i zamieszczanie informacji o działaniach Oddziału na stronie IPN
 • prowadzenie profilu FB Oddziału
 • monitoring mediów i archiwizowanie publikacji prasowych związanych z Oddziałem
 • obsługa fotograficzna wydarzeń organizowanych przez Oddział
 • przygotowywanie sprostowań, odpowiedzi prasowych itp.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobry warsztat pisarski
 • praktyczna znajomość mediów społecznościowych (Facebook, Twitter)
 • doświadczenie w administrowaniu stron internetowych
 • praktyczne doświadczenie w obsłudze profesjonalnego sprzętu fotograficznego
 • dobra znajomość programów do obróbki zdjęć
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel)
 • znajomość zadań statutowych IPN
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • bardzo dobra organizacja pracy

 Mile widziane:

 • znajomość obsługi programów graficznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys
 • list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Termin i miejsce składania dokumentów:

6 grudnia 2016

Oddział IPN-KŚZpNP we Wrocławiu

Pl. Strzelecki 25

50-224 Wrocław

z dopiskiem KADRY KONKURS

Oddział IPN zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną telefonicznie poinformowane o terminie spotkania.

Medatdane

Data publikacji 23.11.2016
Data modyfikacji 25.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry