Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Krakowie poszukuje: osoby na stanowisko specjalisty (w wymiarze ½ etatu) w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN w Krakowie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 07.11.2016 Rejestr zmian

1) Zakres obowiązków na danym stanowisku:

 • prowadzenie działań promocyjnych i organizacyjnych związanych z działalnością edukacyjną IPN,
 • zarządzanie nowymi mediami, profilami OBEN IPN w Krakowie, promocja działań i projektów edukacyjnych w Internecie, prasie, radiu oraz telewizji,
 • kontakty ze środowiskami dziennikarskimi i akademickimi oraz organizacjami pozarządowymi,
 • prace biurowe (korespondencja, prowadzenie dokumentacji przedsięwzięć edukacyjnych).

2) Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość najnowszej historii Polski (1918-1989) ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski,
 • komunikatywność, sprawność w tworzeniu wypowiedzi pisemnych, łatwość wystąpień publicznych,
 • bardzo dobra znajomość nowych mediów oraz programów komputerowych umożliwiających sprawną ich obsługę.

3) Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • długoletnie doświadczenie w pracy w mediach, udokumentowany dorobek dziennikarski lub redaktorski,
 • chęć doskonalenia warsztatu pracy,
 • prawo jazdy kat. B.

4) Preferowany termin zatrudnienia: Grudzień 2016 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 18 listopada 2016r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie - 31-012 Kraków, ul. Reformacka 3

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty można składać również osobiście w siedzibie oddziału. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach od 8:00 do 16:00 telefonicznie pod numerem 12 421 19 61 w. 136.

Medatdane

Data publikacji 07.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry