Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Krakowie poszukuje: osoby na stanowisko specjalisty (w wymiarze ½ etatu) w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN w Krakowie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 07.11.2016 Rejestr zmian

1) Zakres obowiązków na danym stanowisku:

 • prowadzenie zajęć edukacyjnych: lekcji, warsztatów, wykładów, gier dla młodzieży, wypraw edukacyjnych, rajdów turystyczno-edukacyjnych,
 • realizacja zadań edukacyjnych wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • kontakty ze środowiskami kombatanckimi oraz organizacja zajęć edukacyjnych opartych na spotkaniach ze świadkami historii,
 • przygotowywanie szkoleń i seminariów dla nauczycieli,
 • opracowywanie scenariuszy zajęć oraz materiałów edukacyjnych,
 • prace biurowe (korespondencja, prowadzenie dokumentacji przedsięwzięć edukacyjnych),
 • prace fizyczne (montaż/demontaż wystaw historycznych).

2) Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie na kierunku historycznym,
 • znajomość najnowszej historii Polski (1918-1989) ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski,
 • sprawność w tworzeniu wypowiedzi pisemnych, łatwość wystąpień publicznych,
 • znajomość różnych metod edukacyjnych,
 • zdolności organizacyjno-logistyczne pozwalające na organizację kilkudniowych przedsięwzięć edukacyjnych angażujących do kilkuset uczestników.

3) Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • długoletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne),
 • dorobek w zakresie pozaszkolnych inicjatyw o charakterze edukacyjnym
  i wychowawczym (wycieczki, rajdy, gry edukacyjne, upamiętnienia, rekonstrukcje historyczne itp.)
 • aktualne zatrudnienie w zawodzie nauczyciela historii (gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna),
 • chęć doskonalenia warsztatu pracy,
 • zmysł techniczny,
 • znajomość języka angielskiego (w stopniu przynajmniej średnim)
 • prawo jazdy kat. B.

4) Preferowany termin zatrudnienia: Grudzień 2016 r.                                                                                   

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 18 listopada 2016r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie - 31-012 Kraków, ul. Reformacka 3

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty można składać również osobiście w siedzibie oddziału. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach od 8:00 do 16:00 telefonicznie pod numerem 12 421 19 61 w. 136.

Medatdane

Data publikacji 07.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry