Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział we Wrocławiu prowadzi nabór na stanowisko informatyk w Oddziałowym Biurze Administracyjno-Finansowym w Oddziale IPN – KŚZpNP we Wrocławiu

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko
Data publikacji 04.11.2016 Rejestr zmian

Oczekiwania wobec kandydata

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu informatyki
 • min. 4-letnie doświadczenie zawodowe
 • bardzo dobra znajomość serwerowych systemów operacyjnych z rodziny Windows w środowisku Active Directory
 • znajomość systemów Linux (proxy squid, postfix, FTP)
 • bardzo dobra znajomość systemów Windows 7/8/10 oraz pakietu MS Office
 • znajomość budowy komputerów, umiejętność diagnozowania problemów i wykonywania prostych napraw
 • znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowej
 • znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej)
 • umiejętności komunikacyjne
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

pożądane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • posiadanie ważnych badań SEP E do 1kV
 • znajomość rozwiązań środowisk pamięci masowych oraz kopii bezpieczeństwa
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z telefonią stacjonarną, komórkową oraz VoIP

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • administrowanie serwerami i systemami operacyjnymi (Windows, Linux, Vmware)
 • wsparcie techniczne użytkowników pracujących w środowisku Windows i MS OFFICE
 • dbanie o bezpieczeństwo powierzonych systemów
 • monitorowanie bieżącej konfiguracji systemów komputerowych i zasobów sieciowych
 • instalację i konfigurację sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz infrastruktur  teleinformatycznej
 • diagnozowanie i usuwanie wszelkiego rodzaju awarii technicznych w zakresie sprzętu oraz sieci LAN
 • zakupy sprzętu komputerowego
 •  kontakt z zewnętrznymi firmami
 •  przygotowywanie wniosków oraz pism z dziedziny IT

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Curriculum vitae
 • list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Termin i miejsce składania dokumentów:

18 listopada 2016 r.

Oddział IPN-KŚZpNP we Wrocławiu
pl. Strzelecki 25; 50-224 Wrocław
z dopiskiem KONKURS INFORMATYK

Oddział IPN zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną telefonicznie poinformowane o terminie spotkania. 

Medatdane

Data publikacji 04.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Array
do góry