Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze zewnętrznym na wolne stanowisko pracy w oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w oddziale IPN w Poznaniu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 19.10.2016 Rejestr zmian

Stanowisko: od referenta do inspektora

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Miejsce pracy : Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Poznaniu, ul. Rolna 45a

1. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku :

• realizowanie obowiązków pracownika sekretariatu prokuratorskiego w zakresie czynności kancelaryjno – biurowych i czynności prokuratorskich pomocniczych;
• rejestrowanie oraz zapewnianie sprawnego obiegu wpływającej oraz wysyłanej korespondencji;
• sporządzanie projektów pism i dokumentów z zakresu administracji Komisji;
• informowanie stron procesowych i ich pełnomocników o biegu spraw;
• protokołowanie czynności procesowych wykonywanych przez prokuratorów;
• udostępnianie akt spraw, sporządzanie z nich odpisów i kserokopii oraz sporządzanie uwierzytelnionych odpisów lub kserokopii dokumentów;
• porządkowanie materiału aktowego, opracowywanie dokumentów przeznaczonych do archiwizacji;
• zapewnianie sprawnej obsługi biurowej interesantów;

2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

• co najmniej średnie wykształcenie – preferowane wyższe;
• doświadczenie w pracy w sekretariacie prokuratury, sądu, organów administracji państwowej lub samorządowej;
• znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie IPN, w szczególności dot. funkcjonowania, organizacji i zakresu działania sekretariatów prokuratury;
• umiejętność obsługi komputera – MS Office;
• komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej.

3. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

• znajomość j. niemieckiego
• wysoka kultura osobista
• rzetelność, terminowość

4. Preferowany termin zatrudnienia:

od 2 listopada 2016 roku

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

1. Przeglądu złożonych aplikacji
2. Wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv, listu motywacyjnego oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2014.1182 j.t.) pocztą elektroniczną na adres: paulina.pajak@ipn.gov.pl do dnia 26 października 2016 r.

w temacie wiadomości prosimy o wpisanie: APLIKACJA OK

W ofercie należy podać dane kontaktowe – nr telefonu oraz adres do korespondencji. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

 

Medatdane

Data publikacji 19.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry