Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze zewnętrznym na wolne stanowisko pracy (w wymiarze 0,5 etatu) w oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 18.10.2016 Rejestr zmian

Stanowisko: inspektor, ½ etatu – praca od poniedziałku do piątku, w godz. 1000 - 1400

Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN, Poznań, ul. Rolna 45 a

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

 • prowadzenie sekretariatu OBEN, tj. przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, ekspedycja pism i sporządzanie projektów pism na zlecenie Naczelnika OBEN;
 • przygotowywanie sprawozdawczości OBEN, tj. sprawozdań okresowych, informacji o realizacji mierników, informacji o podejmowanych działaniach;
 • opracowywanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań z ich realizacji;
 • archiwizowanie dokumentacji służbowej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Oddziale IPN;
 • wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych niesprzecznych z przepisami prawa i umowy o pracę.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku:

 • doświadczenie zawodowe związane z pracą administracyjną oraz archiwizowaniem dokumentacji służbowej;
 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych pakietu MS Office;
 • znajomość ustawy o IPN;
 • wykształcenie wyższe humanistyczne.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • umiejętność zorganizowania stanowiska pracy, obowiązkowość, rzetelność, staranność,   punktualność, wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w organizowaniu imprez w różnych środowiskach.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv, listu motywacyjnego oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2014.1182 j.t.)

pocztą elektroniczną na adres: ewa.kielczewska@ipn.gov.pl do dnia 25 października 2016 r. w temacie wiadomości prosimy o wpisanie: APLIKACJA OBEN

W ofercie należy podać dane kontaktowe – nr telefonu oraz adres do korespondencji. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie

 

Medatdane

Data publikacji 18.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry