Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: PROGRAMISTA (od referenta do specjalisty) w BIURZE INFORMATYKI - (2 osoby)

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 17.10.2016 Rejestr zmian

Zakres obowiązków:

 • gromadzenie i dokumentowanie wymagań
 • wykonywanie systemów informatycznych w oparciu o wewnętrzne standardy (programowanie)
 • projektowanie i przygotowywanie struktury danych
 • przygotowywanie dokumentacji systemów informatycznych
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu planów testów
 • testowanie systemów informatycznych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie informatyczne, na stanowisku specjalisty wyższe
 • staż pracy dla stanowiska specjalisty to minimum 4-letnie doświadczenie w obszarze programowania potwierdzone świadectwem pracy
 • znajomość przynajmniej jednego z języków programowania (Java, PHP, .NET) w kontekście wykonywania aplikacji internetowych
 • znajomość SQL i  zasad projektowania baz danych
 • znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji

Wymagania pożądane:

 • znajomość PostgreSQL
 • znajomość UML
 • znajomość metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, AGILE, SCRUM, PMI)
 • umiejętność pracy w zespole
 • systematyczność, rzetelność, komunikatywność, wysoka kultura osobista
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia   31.10.2016 r.

 • życiorysu i listu motywacyjnego
 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopii dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy, doświadczenie zawodowe: zakresy obowiązków lub inne z których wynika doświadczenie w wymaganym obszarze i czas jego trwania, umowy cywilnoprawne, działalność gospodarcza itp.
 • podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

z dopiskiem na kopercie, że oferta dotyczy programisty

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 17.10.2016
Data modyfikacji 17.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry