Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OGŁOSZENIE O ZEWNĘTRZNYM NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W ODDZIAŁOWYM ARCHIWUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ W POZNANIU

Osoba udostępniająca: Inga Budweil
Data publikacji 05.10.2016 Rejestr zmian

Stanowisko: archiwista/starszy archiwista w Referacie Udostępniania

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Miejsce pracy: Poznaniu, ul. Rolna 45 a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • przyjmowanie wniosków, prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami, udostępnianie materiałów archiwalnych.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

  • wykształcenie wyższe o kierunku humanistycznym, preferowani absolwenci historii i archiwistyki;
  • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 r. – 1990r.;
  • znajomość historii najnowszej;
  • wysoka kultura osobista;
  • komunikatywność.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

  • znajomość języka niemieckiego,

Preferowany termin zatrudnienia:

  • 2 listopada 2016 r.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv, listu motywacyjnego oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2014.1182 j.t.) pocztą elektroniczną na adres: paulina.pajak@ipn.gov.pl do dnia 14 października 2016 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – nr telefonu oraz adres do korespondencji. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Medatdane

Data publikacji 05.10.2016
Data modyfikacji 04.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Inga Budweil
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry