Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od młodszego archiwisty do archiwisty dla 1 osoby/1 etat w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, pl. Krasińskich 2/4/6

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 09.09.2016 Rejestr zmian

Ogłasza nabór na stanowisko:
od młodszego archiwisty do archiwisty dla 1 osoby/1 etat w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, pl. Krasińskich 2/4/6

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zadań z zakresu reprografii, skanowanie dokumentów,
 • konserwacja/opracowanie techniczne materiałów archiwalnych,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w tym obsługa wnioskodawców, tworzenie elektronicznych i papierowych pomocy archiwalnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 r. - 1990 r. oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • biegła znajomość obsługi komputera, zwłaszcza programów: Access, Excel, Adobe Photoshop , Adobe Acrobat, Gimp,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolności interpersonalne,
 • znajomość j. angielskiego w stopniu minimum dobrym.

Wymagania pożądane:

 • podstawowa wiedza z zakresu działalności IPN,
 • wiedza z zakresu historii najnowszej,
 • wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie w pracy archiwalnej,
 • zaświadczenia o odbytych kursach/znajomości j. angielskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 26 września 2016 r. swojego CV, listu  motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na  wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm )na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Warszawie
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
z dopiskiem - rekrutacja OAIPN

Oferty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Medatdane

Data publikacji 09.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry