Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Wynik naboru na stanowisko od starszego inspektora do specjalisty w delegaturze IPN w Kielcach

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 24.06.2016 Rejestr zmian

Nabór na stanowisko od starszego inspektora do specjalisty w Delegaturze IPN w Kielcach przeprowadzono w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego na podstawie publicznego ogłoszenia w prasie lokalnej i na stronie internetowej IPN. Termin składania podań upłynął dnia 13 maja 2016 r. Wpłynęło 15 ofert.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:

  1. wstępnej analizy dokumentów,
  2. rozmowy kwalifikacyjnej,
  3. wyboru kandydata.

W wyniku analizy ofert (1 etap) Komisja stwierdziła, że 14 kandydatów spełniło wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (2 etap), które odbyły się w dniach 20 i 23 czerwca 2016 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie Panu Michałowi Zawiszy.

Medatdane

Data publikacji 24.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry