Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki naboru na stanowisko od informatyka do starszego informatyka w Referacie Prawno-Organizacyjnym w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 12.05.2016 Rejestr zmian

Nabór na stanowisko od informatyka do starszego informatyka w Referacie Prawno-Organizacyjnym w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Szczecinie przeprowadzono w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego na podstawie publicznego ogłoszenia w prasie lokalnej, na portalach internetowych „ praca.pl” oraz „praca.gratka.pl”  a także na stronie internetowej IPN. Termin składania podań upłynął dnia 26 kwietnia 2016 r. Wpłynęło 7 ofert.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:

  1. wstępnej analizy dokumentów,
  2. rozmowy kwalifikacyjnej,
  3. wyboru kandydata.

W wyniku analizy ofert (1 etap) Komisja stwierdziła, że pięciu kandydatów spełniło wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (2 etap), które odbyły się dnia 9 maja 2016 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie Panu Marcinowi Matuszewskiemu.

Medatdane

Data publikacji 12.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry