Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W KRAKOWIE poszukuje: osoby na stanowisko od starszego inspektora do specjalisty w Delegaturze IPN w Kielcach

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 22.04.2016 Rejestr zmian

1) Zakres obowiązków na danym stanowisku:

 • prowadzenie zajęć edukacyjnych: lekcji, warsztatów, wykładów, gier dla młodzieży,
 • realizacja zadań edukacyjnych wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • przygotowywanie szkoleń i seminariów dla nauczycieli,
 • opracowywanie scenariuszy zajęć oraz materiałów edukacyjnych,
 • prace biurowe (korespondencja, prowadzenie dokumentacji przedsięwzięć edukacyjnych),
 • prace fizyczne (montaż/demontaż wystaw historycznych),

2) Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie na kierunku historycznym,
 • znajomość najnowszej historii Polski (1918-1989) ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Świętokrzyskiej,
 • sprawność w tworzeniu wypowiedzi pisemnych, łatwość wystąpień publicznych,
 • znajomość różnych metod edukacyjnych,
 • zdolność organizacyjno - logistyczne

3) Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy z młodzieżą (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne),
 • chęć doskonalenia warsztatu pracy,
 • zmysł techniczny,
 • prawo jazdy kat. B

4) Preferowany termin zatrudnienia:

 •  czerwiec/lipiec 2016 r.

   Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 13 maja 2016r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie - 31-012 Kraków, ul. Reformacka 3

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty można składać również osobiście w siedzibie oddziału. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach od 8:00 do 16:00 telefonicznie pod numerem 12 421 19 61 w. 136.

Medatdane

Data publikacji 22.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry