Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział we Wrocławiu prowadzi nabór na stanowisko inspektor (stanowisko obsługi kancelaryjnej) w Oddziałowym BUiAD forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa za nieobecnego pracownika

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 10.03.2016 Rejestr zmian

Oczekiwania wobec kandydata

niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Power Point, Access)
 • Umiejętność redagowania dokumentów urzędowych
 • Wysoka kultura osobista
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne, komunikatywność
 • Gotowość na poddanie się procedurze sprawdzeniowej w celu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa
 • Samodzielność oraz wysoki poziom zaangażowania w wykonywanie powierzonych zadań

pożądane:

 • Znajomość drugiego języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • Zarządzanie kalendarzem naczelnika oddziałowego biura,
 • Redagowanie dokumentów, udzielanie informacji interesantom,
 • Organizowanie i planowanie imprez i wydarzeń związanych z praca OBUIAD oraz współpraca z innymi jednostkami IPN w tym zakresie,
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z wyjazdami służbowymi naczelnika oddziałowego biura;
 • Kancelaryjno-biurowa obsługa sekretariatu oddziałowego biura, w tym:

- obsługa systemu Kancelaria (elektroniczny system obiegu dokumentów),

- zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji urzędowej

- porządkowanie spraw zrealizowanych,

- przygotowywanie dokumentów urzędowych do przekazania do archiwumzakładowego

- realizacja zapotrzebowania pracowników w zakresie materiałów biurowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia

·życiorys

·list motywacyjny

·oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

·Dokumenty powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem!

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

23 marca 2016 r.

Oddział IPN-KŚZpNP we Wrocławiu

Pl. Strzelecki 25

50-224 Wrocław

z dopiskiem KADRY

 

Inne informacje

Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną. Kandydaci zakwalifikowani do ostatniego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie spotkania.

Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłyną lub zostaną osobiście dostarczone do dnia 23 marca 2016 r. do sekretariatu Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu do godz. 16.00.

 

Medatdane

Data publikacji 10.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry