Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział we Wrocławiu prowadzi nabór na stanowisko archiwista w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa za nieobecnego pracownika

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 10.03.2016 Rejestr zmian

Oczekiwania wobec kandydata

niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe historyczne lub prawnicze
 • Wiedza z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze strukturą i funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa PRL,
 • Umiejętność obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Access, Power Point)
 • Gotowość na poddanie się procedurze sprawdzeniowej w celu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne i analityczne

pożądane:

 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Wysoka kultura osobista
 • Systematyczność i dokładność
 • Pogodne usposobienie i łatwość w nawiązywaniu kontaktów

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • Realizacja kwerend, zapytań, wniosków związanych z zadaniami wynikającymi z ustawy  z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 1998 r., Nr 155, poz. 1016 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U 2015, poz. 693);
 • Prowadzenie pomocniczych komputerowych baz danych, rejestrujących przyjmowane wnioski oraz umożliwiających ich realizację;
 • Przyjmowanie wniosków
 • Obsługa systemu informacji archiwalnej Cyfrowe archiwum w zakresie nadanych uprawnień,
 • Dyżury w czytelni akt jawnych;

Wymagane dokumenty i oświadczenia

·życiorys

·list motywacyjny

·oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

·Dokumenty powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem!

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

23 marca 2016 r.

Oddział IPN-KŚZpNP we Wrocławiu, Pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław z dopiskiem KADRY

 

Inne informacje

Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną. Kandydaci zakwalifikowani do ostatniego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie spotkania.

Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłyną lub zostaną osobiście dostarczone do dnia 23 marca 2016 r. do sekretariatu Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu do godz. 16.00.

Medatdane

Data publikacji 10.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry