Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Gdańsku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie Przygotowywania Postępowań Lustracyjnych Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 18.02.2016 Rejestr zmian

Stanowisko: Starszy inspektor

Wymiar czasu pracy:  pełny etat, pierwsza umowa na czas określony

Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN, ul. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk

 1. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  • przeprowadzanie kompleksowych kwerend archiwalnych
  • analiza i opis materiałów archiwalnych na potrzeby prokuratora OBL
  • prowadzenie korespondencji i dokumentacji spraw
  • wykonywanie kopii z materiałów archiwalnych
  • pozostałe obowiązki zlecone przez przełożonych
 2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  • wykształcenie wyższe historyczne lub prawnicze
  • znajomość najnowszej  historii Polski (1918-1989)
  • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1075) oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1388)
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub gotowość poddania się procedurze sprawdzającej
  • biegła obsługa systemów operacyjnych Microsoft
  • systematyczność, rzetelność, wysoka kultura osobista
 3. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:
  • bogata wiedza z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze strukturą organów bezpieczeństwa państwa oraz metodami i technikami pracy operacyjnej
 4. Preferowany termin zatrudnienia:
  • 1 kwiecień 2016 r.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

1. Przeglądu zgłoszeń;

2. Wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres:katarzyna.lisiecka@ipn.gov.pl do dnia 29 lutego 2016 r.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182).

 

Medatdane

Data publikacji 18.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry