Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Oddział IPN-KŚZpNP w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko: od starszego referenta p. cz. wartownika do inspektora p. cz. starszego wartownika w wymiarze pełnego etatu w Referacie Ochrony w Oddziale IPN-KŚZpNP w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 02.02.2016 Rejestr zmian

1) Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • realizacja zadań ochronnych w Służbie Ochrony IPN w obiekcie Oddziału IPN
  w Białymstoku zgodnie z planem ochrony obiektu,
 • obsługa systemów technicznego zabezpieczenia obiektu w wymaganym zakresie.

2) Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich i psychologicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, Dz. U. z 2013 r., poz. 1715,
 • legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni z uprawnieniami „B”,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość zasad oraz umiejętność posługiwania się bronią palną bojową, pistoletem maszynowym, przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz środkami przymusu bezpośredniego.

3) Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • posiadanie uprawnień do  zarządzania magazynem broni „M”,
 • prawo jazdy kat. „B”,
 • ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • sprawność fizyczna.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 15 lutego 2016 r. swojego CV, listu  motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na  wolne stanowisko pracy zgodnie z  ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) na adres: Oddział IPN-KŚZpNP w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok, z dopiskiem rekrutacja.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

Medatdane

Data publikacji 02.02.2016
Data modyfikacji 05.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry