Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko od inspektora do specjalisty w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej - 1 etat

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 10.11.2015 Rejestr zmian

Miejsce pracy: Oddział IPN-KŚZpNP w Katowicach, ul. Józefowska 102 / „Przystanek Historia” Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, ul. Św. Jana 10 / Miejsce Wykonywania Czynności Służbowych w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7.

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

 • planowanie, opracowywanie i realizacja działań o charakterze edukacyjnym – prowadzenie zajęć i projektów edukacyjnych oraz konkursów
 • opracowywanie scenariuszy zajęć i materiałów edukacyjnych
 • współpraca ze szkołami różnych typów oraz z organizacjami społecznymi
 • przygotowywanie i prezentacja wystaw
 • przygotowywanie i przeprowadzanie notacji
 • planowanie, opracowywanie i realizacja działań o charakterze marketingowym – przygotowywanie ulotek, plakatów oraz wydarzeń naukowo-edukacyjnych
 • kontakty z mediami

Wymagania niezbędne na danym stanowisku

 • wykształcenie wyższe magisterskie historyczne
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • znajomość najnowszej historii Polski (ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ziem wchodzących w skład obecnego województwa śląskiego)
 • łatwość wystąpień publicznych, sprawność w tworzeniu wypowiedzi pisemnych
 • dobra znajomość programów komputerowych Microsoft Office
 • podstawowa umiejętność posługiwania się sprzętem multimedialnym
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • znajomość języka obcego
 • doświadczenie w pracy PR
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • kreatywność, dokładność i terminowość.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 30 listopada 2015r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego  oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) na adres:

 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Kadry

ul .Józefowska 102, 40-145 Katowice

 

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 10.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry