Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od inspektora do specjalisty –1 etat w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej w Referacie Edukacji Historycznej

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 07.09.2015 Rejestr zmian

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie dystrybucji publikacji wydawanych przez Oddział IPN w Warszawie,
 • obsługa magazynu książek,
 • prowadzenie – w porozumieniu z asystentem prasowym Oddziału IPN w Warszawie - działalności promocyjnej dotyczącej publikacji,
 • prowadzenie stron internetowych na portalach społecznościowych
 • planowanie, opracowywanie i realizacja zleconych zadań o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim
 • aktywne uczestnictwo w przygotowywaniu i prezentacji wystaw,
 • utrzymywanie systematycznych kontaktów ze szkołami różnych typów oraz organizacjami młodzieżowymi, współpraca z Referatem Badań Naukowych OBEP

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe – magister historii, specjalność: najnowsza historia Polski
 • podstawy księgowości i marketingu
 • znajomość języka angielskiego
 • sprawność w tworzeniu wypowiedzi pisemnych, łatwość wystąpień publicznych
 • podstawowa umiejętność posługiwania się sprzętem multimedialnym
 • znajomość ustawy o IPN
 • doświadczenie

Wymagania pożądane:

 • znajomość programów z pakietu Microsoft Office oraz programów dotyczących księgowości i tworzenia baz danych
 • znajomość programów edytorskich oraz graficznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 11 września 2015 r. swojego CV, listu  motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na  wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w-„ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.”) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej

Oddział w Warszawie

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

z dopiskiem - rekrutacja OBEP

Oferty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Medatdane

Data publikacji 07.09.2015
Data modyfikacji 04.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry