Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od archiwisty do starszego archiwisty na 1/1 etatu w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 13.07.2015 Rejestr zmian

System zmianowy: II zmiana w godzinach 11.00-19.00 (minimum połowa dni roboczych w miesiącu)

Miejsce pracy: Czytelnia Akt Jawnych OBUiAD w Warszawie, ul. Kłobucka 21

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • obsługa Czytelni Akt Jawnych zlokalizowanej przy ul. Kłobuckiej 21 - prac w systemie zmianowym
 • prowadzenie baz i spisów – Excel, Access
 • archiwizacja dokumentacji spraw zakończonych

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe o kierunku historia, administracja, prawo lub innym kierunku humanistycznym
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 r.-1990 r. oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • znajomość języka angielskiego

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • podstawowa wiedza o zasobie archiwalnym IPN
 • zaświadczenia o odbytych kursach

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 24 lipca 2015 r. swojego CV, listu  motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na  wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej

Oddział w Warszawie

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

z dopiskiem - rekrutacja OBUiAD

Oferty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Medatdane

Data publikacji 13.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry