Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wynik naboru na stanowisko starszego inspektora w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku Delegatura w Bydgoszczy

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 12.05.2015 Rejestr zmian

Nabór na stanowisko starszego inspektora w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy ogłoszono w dniu 26 marca 2015 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronie internetowej IPN, na stronie BIP, na portalu internetowym Anonse.com oraz w „Gazecie Pomorskiej”.

Termin przesyłania dokumentów upłynął  15 kwietnia 2015 r. Wpłynęło 19 aplikacji.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:

  • etap I: wstępna oceny ofert,
  • etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami,
  • etap III: wybór kandydata

W wyniku wstępnej analizy ofert (etap I) Komisja Konkursowa wytypowała 7 (siedmiu) kandydatów, którzy w największym stopniu spełniali wymagania zawarte w opisie stanowiska pracy. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (etap II), które odbyły się w Biurze Edukacji Publicznej Delegatura IPN w Bydgoszczy w dniu 5 maja 2015 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie panu Tomaszowi Piotrowi Niklasowi.

Medatdane

Data publikacji 12.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry