Nawigacja

Majątek

Stan majątku trwałego IPN - KŚZpNP na dzień 31.12.2012 r.

Osoba udostępniająca: Sebastian Górkiewicz

LP WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ
1 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 45 495 030,46 zł
2 Urządzenia techniczne i maszyny 5 218 842,14 zł
3 Środki transportu 311 757,10 zł
4 Inne środki trwałe 346 029,00 zł
5 Wartości niematerialne i prawne 496 252,59 zł
  SUMA: 51 867 911,29 zł
6 Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości 659 806,25 zł

Medatdane

Data publikacji 09.02.2004
Data modyfikacji 03.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kuczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry