Nawigacja

Komunikaty

Informacja o dotacjach przyznanych w 2020 r.

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko
Data publikacji 01.12.2020 Rejestr zmian

Zgodnie z art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Instytut Pamięci Narodowej informuje, że w 2020 r. przyznał dotacje:

„Muzeum Regionalnemu im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni”  w wysokości 4000 zł na realizację zadania publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobem weterana walk o wolność i niepodległość Polski Bronisławy Śmidowicz Matuszewskiej”

„Stowarzyszeniu Historycznemu im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu” w wysokości 13500 zł na realizację zadania publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobem weterana walk o wolność i niepodległość Polski Józefa Rzodkiewicza”

„Urzędowi Miasta i Gminy w Radoszycach” w wysokości 4000 zł na realizację zadania publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobem weterana walk o wolność i niepodległość Polski Jana Cybulskiego”

Dotacje przyznano na podstawie umów zawartych z ww. podmiotami.

Medatdane

Data publikacji 01.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
do góry